ISSUEX TAIDEYLIOPISTON LEHTI

Temaattinen lehti taiteesta, sen koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Julkaisija Taideyliopisto, PL 1, 00097 Taideyliopisto

www.uniarts.fi  /  facebook.com/taideyliopisto  /  twitter.com/taideyliopisto

IssueX ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
ISSN
 2341-7269 (painettu), 2341-7277 (verkkoversio)

Päätoimittaja Rehtori Jari Perkiömäki
Toimituspäällikkö
Anna-Elina Matilainen, puh. 040 860 9515, issuex@uniarts.fi
Toimitusneuvosto Taideyliopisto: Eevastiina Aho, Anna-Elina Matilainen, Elisa Ylinen; Otavamedia OMA: Väinö Teittinen, Hannele Tavi
Toimitus ja taitto
Otavamedia OMA
Tuottaja
 Hannele Tavi, Outi Rinne
Art Director
 Liisa Seppo 

IssueX-lehden suunnittelussa ovat mukana: Titta Aaltonen, Mika Aalto-Setälä, Riikka Ala-Harja, Aino Eskelinen, Mikko Haapoja, Liisamaija Hautsalo, Hui-Ying Tawaststjerna, Aune Kallinen, Kimmo Karjunen, Timo Kiiskinen, Niko Kumpuvaara, Sanna Myllylahti, Tuomas Nevanlinna, Juhani Näreharju, Kirsi Porkka, Joakim Pusenius, Riikka Stewen, Riikka Talvitie, Tatu Tuominen ja Heidi Westerlund.

Lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset issuex@uniarts.fi

Tarvitsemme taidetta. Taiteen avulla voi todentaa asioita, joita ei muuten voi ilmaista.