Katsaus

Niina Nurminen vaihtoi taitelijasta yrittäjäksi

Niina Nurminen valjasti näyttelijän ammattitaitonsa yritysmaailman palvelukseen. Loikka yrittäjyyteen muutti työn tekemisen luonnetta ja toi lähemmäs yhteiskuntaa.
Teksti:
Kati Särkelä
”Työ on palkitsevaa, koska näemme valmennuksen synnyttävän positiivisia vaikutuksia ihmisten elämään”, sanovat Niina Nurminen ja Kimmo Huhtimo. Kuvauspaikaksi valikoitu SeaLife, koska Nurmisen mielestä on opittava hyppäämään veteen, jos haluaa nähdä uusia mahdollisuuksia.

”Hyppy taiteilijasta yrittäjäksi oli iso”, näyttelijä, yrittäjä Niina Nurminen kertoo. ”Alkuperäinen ajatus oli kuitenkin käytännönläheinen – yrittäjänä saan tehdä työtä, jonka koen omakseni.”

Nurmisen mukaan taiteilijoilla on nykymaailmassa paljon annettavaa yhteiskunnan eri aloille. Taiteilijoita tarvitaan kipeästi muuallakin kuin näyttämöllä tai omassa ateljeessa. Nurmisen perustama ArtSense Oy tarjoaa yrityksille kokemuksellista valmennusta. Pääpaino on työelämän vuorovaikutustilanteissa ja kohtaamisissa.

”Työssäni palataan teatterin alkujuurille. Erityyppisiä vuorovaikutustilanteita mallinnetaan kokemuksellisten taidelähtöisten menetelmien avulla. Tavoitteena on saada aikaan dialogia.”

Nurminen valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta ja on opiskellut taidelähtöisiä valmennusmenetelmiä muun muassa Lontoossa.

”Näyttämöltä ei voi suoraan hypätä työelämävalmennukseen, mutta näyttämöllä tarvittavia taitoja voi oppia soveltamaan työelämän tilanteiden kehittämiseen.”

Nurminen korostaa, että yrittäjäksi ryhtyminen vaatii tietenkin omaa kiinnostusta ja tahtoa suuntautua uusille urille.

”On aivan eri asia kohdata kasvotusten samat ihmiset, jotka ennen teatterissa istuivat hiljaa pimeässä katsomossa. Valmennustyössä ei ole roolin suojaa.”

Merkitystä omaan työhön

Yrittäjyyden myötä Niina Nurminen on kasvanut pois perinteisestä näyttelijäntyöstä.

”En kaipaa näyttämölle. Suunnan muutoksella hain merkitystä omalle työlleni. Näin moni tuntuu tietyssä iässä pohtivan, alasta riippumatta.”

”Vapaan freelance-näyttelijän työ ei tarkoita vapautta”, Nurminen sanoo.

”Todellisuudessa näyttelijä ei juuri pääse valitsemaan roolejaan ja vaikuttamaan esityksen ihmiskäsitykseen tai maailmankuvaan. Olen aina ollut kiinnostunut laajemmin yhteiskunnasta ja teatterissa myös siitä toisesta puolesta, tarinoiden luomisesta sekä ohjaamisesta. Yleisiöä osallistavassa forum-teatterissa olen päässyt toteuttamaan näitä puolia.”

Työelämävalmentajana Nurminen kokee voivansa toteuttaa itseään ja tehdä hyvin monipuolista luovaa työtä.

”Joskus voi olla niinkin, että ei-taiteellisella toimialalla saa olla luovempi kuin vaikkapa laitosteatterissa. Missä tahansa voi urautua – ja näyttelijälle tarjotaan usein rooleja, joissa on joskus ennenkin onnistunut.”

Nurmisen mukaan taiteilijoiden osaamista voi ja saa ajatella laajennettavaksi myös yritysmaailmaan.

”Ei kaiken tarvitse olla apurahojen, julkisen rahoituksen tai yhteiskunnallisen tuen varassa, vaikka Suomessa usein niin ajatellaan”, Nurminen napauttaa.

”Taiteella on tärkeä itseisarvo, jota pitää tukea. Taidelähtöinen työskentely työyhteisöissä on sen sijaan palvelua, jonka maksaa asiakas. Se ei ole kulttuurin määrärahoista pois.”

Taiteen lähettiläälle on tilausta

Nurminen perusti yrityksensä, ArtSense Oy:n, vuonna 2010. Palveluiden kysyntä sekä asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut tasaisesti.

”Meillä on noin 20 taiteilijan verkosto, johon kuuluu näyttelijöiden lisäksi muidenkin alojen asiantuntijoita, esimerkiksi tanssija ja diplomi-insinööri. Kehitämme ja suunnittelemme yhdessä kuhunkin tilanteeseen ja kullekin asiakkaalle sopivia valmennusmuotoja”, Nurminen kertoo.

Asiakkuudet voivat olla hyvin pitkä­kestoisia, ja työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä. Esimerkiksi Mehiläisen kanssa yritys toteutti kahden vuoden mittaisen kumppanuusohjelman. Yhteistyöstä Mehiläisen kanssa tarttui mukaan myös nykyinen yhtiökumppani, entinen Mehi­läisen asiakaskokemusjohtaja Kimmo Huhtimo.

”Etsimme valmennuksen kautta uudenlaista tapaa kohdata asiakkaitamme ja uudistua ihmiskeskeisesti. Pohdittuamme, mikä se erilainen tapa olisi, löytyi Niina ja hänen valmennuspalvelunsa”, Huhtimo kertoo.

”Lähestymistapa teki vaikutuksen henkilökuntaan. En ollut aiemmin nähnyt vastaavaa innostusta uutta kohtaan.”

Pitkäkestoisissa kumppanuuksissa ArtSense käyttää muun muassa yleisöä osallistavaa forum-teatterimenetelmää, kokemuksellisia valmennuksia ja lähettiläsmallia. Kyse ei ole yksittäisistä keikoista, vaan taiteilija perehtyy aidosti työyhteisön arkeen. Uudistustilannetta tarkastellaan erityisesti työn merkityk­sellisyyden, tunne­kokemuksen ja koh­taamisten kautta.

”Taiteilijoiden osaamisella voidaan aidosti olla mukana luomassa parempaa työelämää ja yhteiskuntaa”, Huhtimo uskoo.

”Taidelähtöisen tekemisen kautta löytyvät välineet toimia muuttuvissa, epävarmoissa tilanteissa. Näitähän harjoitellaan myös näyttelijän koulutuksessa – miten ajatella ja toimia luovasti uudessa tilanteessa. On johdettava itseään, ja tilanteen tullen osattava johtaa myös muita”, Nurminen kertoo.

Pitkäkestoisessa valmennuksessa tai­teilija myös näkee työnsä tuloksen eli muutoksen työntekijöiden asenteissa sekä työyhteisön ilmapiirissä.

Kommentoi