Teos

Muutos on läsnä Sara Gurevitschin lopputyön harjoituksissa

Koreografi Sara Gurevitschin teos tuo esiin kehon huokoisuu­den suhteessa ympäristöön ja elottomiin olioihin.
Teksti:
Tiia Rask
Kuvat:
Kalle Kataila

Teoksessa kuusi esiintyjää tekee tilaan leviäviä rakennelmia siimasta ja muista materiaaleista.

”Teoksen lähtökohtana oli kiinnostus sähköön ja hermostoon, siihen, miten väreily läpäisee kehon kaikki alueet. Halusimme tiivistää kehossa jatkuvasti läsnä olevaa värähtelyä ja lämmittää kehosta huokoisemman. Samalla lämmitetään havaintoa itsestä ja tilasta.

Teoksen työnimi oli alkujaan Dry storm, kuiva myrsky, jonka lähtökohtana oli informaation mukanaan tuoma jatkuva muutos ja aineettomien asioiden vaikutuksen alaisena oleminen. Sittemmin olemme alkaneet kutsua teosta nimellä Working within from the belly of a beast, mutta perustana on edelleen vaikutus­suhteet näky­mättömän, ulkoisen ilmiön kanssa.

Teoksen tutkimusvaiheessa rakennamme tiloja itseemme suhteessa materiaaleihin ja toisiimme. Tila materialisoituu sitä kautta, ikään kuin kokemusperän kautta. Projekti alkoi sillä, että rakentelin siiman kanssa. Minua kiinnosti sen selkeä tuntuma. Muissakin valitsemissamme mate­riaaleissa, kuten puussa, letkussa ja esiintyjissä, on vahva kinesteettinen kokemus.

Haluamme tuoda esiin suhteisuuksia, jotka ovat jo olemassa työstettävissä materiaaleissa sekä esiintyjissä. Toiveena on laajentaa toiseutta ja peräänkuuluttaa hyväksymistä itseään, toisia ja valintojaan kohtaan. Jatkuvan muutoksen ja myllerryksen havainnointi voisi auttaa joustavuuteen.”

Working within from the belly of a beast (työnimi, 2018), ensi-ilta 7.2.2018 

Työryhmä: Koreografia Sara Gurevitsch, puvustus Hanne Jurmu, äänisunnittelu Tom Lönnqvist, valosuunnittelu Sofia Palillo, dramaturgi Elli Salo, esiintyjät Jenna Broas, Katriina Tavi, Geoffrey Erista, Tuuli Heinonen, Ella Koikkalainen, Salla Rytövuori

 

Kommentoi