Tutkimus

Miksi tutkin juuri tätä?

Väitöskirjatutkija Hanna Ojamo kertoo työstään.

Elämme murroskautta, jolloin 1990-luvulla luotu valtionosuusjärjestelmä (VOS) on kyseenalaistettu ja siihen kohdistuu muutospaineita. Mielestäni kulttuuripolitiikan ja politiikan suhdetta on tutkittu liian vähän. Muutokset rahoituksessa vaikuttavat organisaatioiden toimintaan kokonaisvaltaisesti. Samalla ne ovat signaali siitä, miten valtio toteuttaa ohjauspolitiikkaa ja kuinka palvelut toteutuvat hyvinvointivaltiossa. Suomessa kunnilla ja kaupungeilla on suuri itsemääräämisoikeus myös suhteessa rahoitukseen.

Sitä kautta kiinnostuin parhaillaan meneillään olevasta VOS-järjestelmän uudistamisesta. Englanninkielisessä tutkimuksessani vuosina 2017–2021 nämä muutokset ankkuroidaan kansain­välisen kulttuuripolitiikan viitekehykseen.

Miten päädyit tutkimaan kulttuuripolitiikkaa ja taiteen rahoituksen muutoksia?

Taiteen rahoituksesta ja siinä tapahtuvista muutoksista kiinnostuin toimiessani ensin kolmannen sektorin järjestötyössä ja sen jälkeen vapaalla kentällä omien projektien parissa. Taiteen rahoitusta käsittelin myös maisterintutkielmassani taidejohtamisen ja yrittäjyyden ohjelmaan Sibelius-Akatemiaan 2013, jossa tutkin talouskriisin vaikutuksia nykytaiteen museoiden toiminnassa Suomessa ja USA:ssa. Taidemanagerit kohtaavat monenlaisia haasteita myös käytännön tasolla taiteen rahoituksessa kentällä toimiessaan. Uudet rahoituksen muodot, kuten joukkorahoitus, mullistavat samalla käsitystä siitä, kenelle taidetta tänä päivänä tehdään.

Minkälainen on tiesi tutkijaksi?

Olen toiminut taiteen kentällä yli puolitoista vuosikymmentä muun muassa mediataiteilijana, tuottajana, kuraattorina, taiteellisena johtajana, puheenjohtajana sekä lyhytelokuvien käsikirjoittajana ja ohjaajana ennen siirtymistäni taidehallinnon tutkijaksi. Tällä hetkellä luennoin kokopäiväisten tohtoriopintojen rinnalla kulttuuripolitiikasta suomalaisissa yliopistoissa ja johdan perustamaani kansainvälistä residenssiohjelmaa. Käytännön kokemus ministeriössä etujärjestöjen neuvottelijana ja kokemus kentältä on antanut pohjan tutkia ilmiötä monelta eri kannalta: toisaalta yksittäisen toimijan, organisaation edustajan ja yhteiskunnallisten rakenteiden uudistamisen näkökulmasta. Haaveilin Taideyliopistoon ensimmäistä tutkintoa tehdessäni valtiotieteen opinnoista. Olen havainnut ilokseni, että nyt ympyrä sulkeutuu. Tässä projektissa voin yhdistää käytännön kokemukseni kentältä teoreettiseen tietoon tavalla, joka hyödyttää toivottavasti tulevaisuuden taidemanagereita, johtajia ja lainsäätäjiä teorian lisäksi myös käytännön tasolla.

Väitöskirjatutkija Hanna Ojamo Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta tutkii taiteen rahoituksen muutoksia ja sen taustalla vaikuttavia arvoja ja valtionosuusjärjestelmän uudistamista museoiden ja orkestereiden näkökulmasta.

Kommentoi