Artikkelit aiheesta: Käännösartikkeli

Käännösartikkeli

Jane Bennett: Törmäyksiä taiteen esineellisyyden kanssa

Elka Krajewskan Salvage Art Instituteen päätyi vuonna 2012 taide­teoksia, jotka olivat vahingoittuneet korjauskelvottomiksi – muun muassa Alexandre Dubuissonin repeytynyt öljyvärityö vuodelta 1850 ja osia Jeff Koonsin ilmapallokoirasta. Krajewska kutsui joukon eri aloja edustavia ihmisiä illallisille pohtimaan esinekokoelman herättämiä kysymyksiä. Sain kutsun, koska olin tutkinut kirjassani Vibrant Matter omalaatuista voimaa, jolla ”elottomat” tavarat vaikuttavat eläviin olentoihin. (1) »

Käännösartikkeli

Theodor Adorno Traditiosta

Elävä suhde traditioon ei ole tradition vastustamista, eikä sen palvomista esikuvana: se on tradition kriittistä tarkastelua sellaisen etäisyyden päästä, joka tiedostaa, että jotain on lopullisesti menetetty. »

Käännösartikkeli

Taiteen leikki

Taiteella on oma pätevyytensä, joka edellyttää astumista teoksen maailmaan, yhtymistä sen leikkiin. Leikin tavoin teos on totta puhtaana ilmiönä, pelkkänä näyttäytymisenä, jossa on pelissä kommunikaation toteutuminen, merkityksen jakamisen liike. »

Käännösartikkeli

Uloskirjoitettu

Kirjoitammeko elämästä vai elämää? Luemmeko kirjoitusta huudosta vai kirjoitusta, joka on huuto? Filosofi Jean-Luc Nancy pohtii kirjoituksen avautumista itsensä ulkopuolelle, merkityksellisyyttä, jota ei voi erottaa merkitysten purkautumisesta. »

Käännösartikkeli

Maailman sielu

Tämä kirja, The Soul of the World (Maailman sielu), perustuu vuoden 2011 syyslukukaudella Cambridgen yliopiston Divinity Faculty -tiedekunnassa pitämääni luentosarjaan (the Stanton Lectures). »